Conservació compassiva 2021-02-18T13:29:23+00:00

Què és la conservació compassiva?

Conservaciocompassiva.org és una revista on-line creada per assessorar en la presa de decisions dels partits polítics, representats a l’Ajuntament de Barcelona, respecte de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, proposta per a la reconversió del zoo de Barcelona mitjançant la modificació de l’ordenança de protecció dels animals. Així mateix, vol ser un lloc de trobada i apropament de noves propostes i idees amb les comunitats científiques barcelonina, catalana, europea i internacional en matèria de conservació, sobre la base dels actuals coneixements científics i de la compassió com a ètica pràctica.

En tant que Iniciativa Ciutadana, resulta també primordial posar a l’abast de la ciutadania i dels mitjans de comunicació tota la informació que es desenvolupi al respecte.

Aquest portal constata i aborda la necessitat d’un canvi de paradigma de l’actual model de conservació de les especies en perill d’extinció en termes generals i, en particular, dels parcs zoològics. També proporciona eines per aconseguir aquesta transformació mitjançant la nova transdisciplina de la conservació compassiva, a través dels 4 principis guia següents.

Primer, no fer mal.    Compromís amb el que prioritzar enfocaments no invasius en la investigació i en la pràctica de la conservació, mitjançant el reconeixement de que les intervencions invasives poden fer mal a les persones, les poblacions i els ecosistemes.

Els individus importen en la investigació i en la pràctica de la conservació. Els animals no són simples unitats d’espècies i poblacions, sinó que tenen valor intrínsec i interessos propis. Han de ser tractats amb compassió, tant a la natura com en captiveri.

Valorar tota vida silvestre com a digne d’esforç de conservació, independentment de la utilitat percebuda pels humans.

Coexistència pacífica amb la vida silvestre.  Aquest és l’objectiu final que guia les pràctiques de la conservació compassiva.

Llegir més