Consciència, capacitats cognitives i estats emocionals en els altres animals

 

Com interpretem els estats subjectius d’altres individus més enllà de la nostra espècie? De quines dades disposem en l’actualitat per entendre com experimenten i senten els animals no-humans? D’aquesta informació, quines responsabilitats ètiques i polítiques se’n deriven?

Les dades són cada cop més aclaparadores. La comunitat científica presenta una postura favorable, amb un consens de tendència creixent, a la idea de que els animals, humans o no, són éssers conscients que, a més,  poden manifestar una gran diversitat de processos cognitius i comunicatius, personalitat pròpia i vides emocionals.

De lectura imprescindible:

Consciència, capacitats cognitives i estats emocionals en els altres animals

 

2018-12-02T17:29:46+00:00