Continguts

Continguts 2018-12-02T18:04:51+00:00

Ciència

La conservació compassiva és una disciplina jove i incipient. Actualment es troba en un moment de creixement, tant des del punt de vista del desenvolupament del marc teòric com pràctic. En aquest apartat trobaràs articles respecte dels consensos científics més actuals que ens apropen al coneixement dels animals, així com articles que desenvolupen el marc teòric i la pràctica científica multidisciplinar de la conservació compassiva.

Articles

Ètica

En aquesta secció trobaràs articles que propicien un diàleg entre ciència i ètica. Les descobertes científiques ens obliguen a reflexionar sobre la nostra relació vers la resta d’animals, i a incorporar eines al mètode científic que incloguin la posició ètica i moral dels animals individuals dins de la pràctica de la conservació.

Articles

Conservació

En aquest apartat trobaràs articles respecte de la situació de la conservació dels animals a la natura, la problemàtica de les actuals pràctiques de conservació i les diferents propostes, visions i reflexions que es van formulant desde la perspectica multidisciplinar de la conservació compassiva.

Articles

Altres

Aquí trobaràs articles de diversa índole al voltant de la protecció, defensa i conservació dels animals a la natura: educatius, denúncia, investigacions, etc.

Articles