Els zoològics i la pau a Colòmbia: canviar de paradigma.

 

Al següent article, el sociòleg colombià Mateo Córdoba aborda un tema de màxima rellevància: el rol de les comunitats locals en els processos de conservació d’espècies i hàbitats en la naturalesa. Tenint en compte que l’existència dels zoos als segles XIX, XX i inicis del segle actual no podria ser explicada sense analitzar el fenomen geopolític del colonialisme, Córdoba ens proposa estudiar (per evitar) el fenòmens del neocolonialisme en els plans de protecció ambiental del Segle XXI.

Els zoos i la pau a Colòmbia. Canviar de paradigma

2018-12-02T17:52:00+00:00