Introducció 2018-12-26T09:42:53+00:00

 

Conservaciocompassiva.org és una revista on-line creada per assessorar en la presa de decisions dels partits polítics, representats a l’Ajuntament de Barcelona, respecte de la Iniciativa Ciutadana ZOOXXI, proposta per a la reconversió del zoo de Barcelona mitjançant la modificació de l’ordenança de protecció dels animals. Així mateix, vol ser un lloc de trobada i apropament de noves propostes i idees amb les comunitats científiques barcelonina, catalana, europea i internacional en matèria de conservació, sobre la base dels actuals coneixements científics i de la compassió com a ètica pràctica.

En tant que Iniciativa Ciutadana, resulta també primordial posar a l’abast de la ciutadania i dels mitjans de comunicació tota la informació que es desenvolupi al respecte.

Aquest portal constata i aborda la necessitat d’un canvi de paradigma de l’actual model de conservació de les espècies en perill d’extinció en termes generals i, en particular, dels parcs zoològics. Així mateix, realitza una proposta d’un nou paradigme per a la conservació i proporciona eines de discussió sobre el mateix. 

En termes generals, la conservació té per objectiu la preservació de les espècies per tal de mantenir la diversitat i evitar la seva extinció. Avui dia existeixen dues postures que, tot i que comparteixen l’interès en el fet que els animals visquin en condicions naturals als seus hàbitats, discrepen en moltes altres qüestions.

La conservació tradicional fixa la seva atenció sobre el manteniment de les espècies i de les poblacions. La consecució d’aquest objectiu permet el sacrifici d’animals salvatges per mantenir poblacions de la mateixa o d’altres espècies o per resoldre conflictes entre humans i animals. Als parcs zoològics, aquest model tradicional es basa en la cria i intercanvi d’animals que, majoritàriament, viuran tota la seva vida en captivitat als zoos i que mai seran reintroduïts a la natura. En aquest model és legal donar mort als animals per mantenir la integritat genètica, evitar endogàmia i consanguinitat o per la manca d’espai a les instal·lacions (aquesta pràctica es coneix com a “culling”).

La conservació compassiva es caracteritza per dos enfocaments: posiciona l’animal físic individual sensible al centre per evitar el seu patiment i busca apropar posicions entre la protecció individual dels animals i la preservació de la biodiversitat, les espècies i els ecosistemes. Argumenta que, a mesura que els problemes mediambientals creixen i es fan més globals, els problemes als quals s’han d’enfrontar els animals, individualment i com a població, també augmenten i, per tant, s’han de crear nous procediments que conjuminin la protecció individual dels animals amb la preservació de la biodiversitat i dels ecosistemes.

Internacionalment, els 4 principis guia de la conservació compassiva  establerts són:

  • Primer, no fer mal. Compromís amb el que prioritzar enfocaments no invasius en la investigació i en la pràctica de la conservació, mitjançant el reconeixement de que les intervencions invasives poden fer mal a les persones, les poblacions i els ecosistemes.
  • Els individus importen en la investigació i en la pràctica de la conservació. Els animals no són simples unitats d’espècies i poblacions, si no que tenen valor intrínsec i interessos propis. Deuen ser tractats amb compassió, tant a la natura com en captiveri.
  • Valorar tota vida silvestre com a digne d’esforç de conservació, independentment de la utilitat percebuda pels humans.
  • Coexistència pacífica amb la vida silvestre. Aquest és l’objectiu final que guia les pràctiques de la conservació compassiva.

Aplicat als zoos, objectiu d’aquesta web, la conservació compassiva és un nou enfoc que vol superar una lògica que pocs resultats està donant en la conservació i protecció dels animals a la natura, i que sí que és responsable del patiment dels animals, individus que es crien, s’intercanvien i viuen en captivitat durant tota la seva vida.

Des d’una visió interdisciplinària, especialitats científiques i acadèmiques molt diverses ofereixen els arguments per observar la natura des d’una nova perspectiva més àmplia i conseqüent als descobriments científics dels darrers deu anys: els animals presenten capacitats cognitivies i comunicatives, intel.ligència, personalitat pròpia, vida emocional i diverses formes de consciència. Per tant, estem obligats a sumar l’empatia i una visió ètica a les eines d’una recerca científica basada en la protecció dels animals considerats com a individus, així com a la recuperació i el manteniment de les espècies, les poblacions i els ecosistemes.

Des de la perspectiva d’una ètica de la conservació, segons aquest enfocament, i amb vistes d’anar eliminant polítiques de conservació que provoquin patiment als animals, les pràctiques més urgents a revisar als parcs zoològics són el manteniment, l’intercanvi i la cria d’animals en captivitat. 

Què proposa ZOOXXI per anar eliminant aquestes polítiques de conservació tradicionals als parcs zoològics?. L’aplicació de la conservació compassiva, a través de 3 eixos:

1. Conservació in-situ, tecnologia i model econòmic. Treball en xarxa en el nou model de conservació, on els zoos destinaran els seus recursos a la protecció de les espècies, dels hàbitats i dels animals individuals que hi viuen, sempre sota criteris de conservació compassiva. Per a tal fi, els zoos s’han de convertir en institucions científiques i acadèmiques multidisciplinars. Aquests esforços seran mostrats a través de les noves tencologies on experiències interactives, empàtiques i vivencials ensenyaran a l’usuari i usuaria del zoo la realitat que esdevé a les poblacions animals als seus hàbitats naturals, quins problemes els afecten i com es desenvolupa el programa de conservació realitzat pel zoo. 

2. Prohibició de la cria en captivitat. 

Els zoos deixaran de criar animals en captivitat. Només es permetria la cria en casos molt concrets i determinats, i sempre sota criteris de conservació compassiva. Aquests programes correspondran, generalment, a programes de conservació d’espècies autòctones en treball conjunt amb entitats locals i organismes governamentals, que inclouran la protecció i conservació dels hàbitats locals. Una dels aspectes fonamentals a desenvolupar pel programa de conservació és la interacció amb la població humana, per tal que el programa es consolidi a llarg plaç. Per tant, aquests programes esdevindran una oportunitat per a la generació d’eines concretes cap a una convivència pacífica entre els humans i la resta d’espècies del planeta.

3. El Centre de les 3R: Rescat, Recuperació i Reubicació

En aturar la cria en captivitat, el zoo podrà habilitar espais per al rescat i la rehabilitació d’animals ferits, maltractats o provinents de tràfic il·legal, per a la seva posterior reubicació, sempre que sigui possible. Aquest centre tindrà un impacte educatiu molt important, perquè animals que han estat víctimes de situacions de crueltat serien ara ajudats pel zoo, tenint en compte la seva singularitat i individualitat. Els zoos esdevindrien eines polítiques fonamentals per tal de posar fre a l’adquisició i tràfic d’animals silvestres.