Què és la conservació compassiva?

 

El present document és un article escrit per Marc Bekoff i Daniel Ramp respecte de la disciplina de la Conservació Compassiva, en l’actual context de pèrdua de biodiversitat planetària.

Al fracàs, en molts aspectes, de la conservació tradicional pel que fa a la preservació de les espècies animals en perill d’extinció es suma una creixent oposició social, que no està d’acord ni amb els mètodes emprats ni amb els resultats que obté. La societat reivindica cada cop més la protecció dels animals individuals, tenint en compte els actuals coneixements científics: els animals són individus dotats de sensibilitat física i psíquica, capacitats cognitives i estats emocionals, i presenten diverses formes de consciència.

La ciència de la conservació compassiva utilitza la compassió com a ètica pràctica i evolucionada per a la conservació. Amb uns principis guia, l’objectiu final de la mateixa és una ciència pràctica per a la cohexistència pacífica amb la vida silvestre.

 

Què és la Conservacio Compassiva?

 

 

2018-12-26T10:01:29+00:00