Situació actual de la teoria i de la pràctica de la Conservació Compassiva

Aquest article és un breu repàs a la situació actual de la Conservació Compassiva, tenint present que es tracta d’una disciplina molt jove i incipient i que, amb uns principis guia establerts, es troba en un moment de creixement tant des del punt de vista del marc teòric com pràctic.

Situació actual de la teoria i de la pràctica de la Conservació Compassiva

 

2018-12-26T09:59:03+00:00